Szyja Józef Tartak Usługowo-Handlowy

Rększowice, 84 a