Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Rększowice, 78