Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Kopalnia, Szkolna 2