Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Łojki, Długa 48