Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Blachownia, Wspólna 3