Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kamienica Polska, Konopnickiej 12