Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Kamienica Polska, Konopnickiej 135 a