Bank Spółdzielczy w Poczesnej Oddział

Kamienica Polska, Konopnickiej 133